Devr-i Âlem – Taner Gülen

" …gerçekliğin yerini almak değil, kendilerinin de gerçekliğe ne kadar benzediklerini bana anlatmaktır dertleri." Fernando…